БЛОК СТОЛЕТОВ
Уважаеми собственици тази страница е създадена за да помогне на
всички нас, които имаме достъп до интернет, за по оперативно вземане на решения и информация.

На този адрес ще бъдете информирани за важни и спешни действия, който е необходимо да бъдат реализирани за поправка и поддържане на общите инжинерни съоръжения и пространства за да избегнем възникването на значителни щети и намалим разходите по подръжка, както и за актуална информация свързана с дейтоста на домсъвета.

АКТУАЛНО
Съобщение


Уважаеми собственици  на ап. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 3
1, 35, 39, 43 и 47. На събрание за вземане на неотложно решение на 5.8.2016 г. бяха разгледани възможностите за провеждане на ремонт  в баните на гореспоменатите апартаменти. Присъстваха собственици и представители на  ап. 3, 7, 11, 15, 23, 27, 31, 35 и 39 неприсъстваха ап. 19, 43 и 47. Бяха разгледани офертите на три фирми.

Събранието избра варианта с немски тръби при цена 170 лв. за подмяна на тръбите в баните. Ремонта ще бъде извършен за един ден.
На събранието се прие решение за подмяна и на вертикалните общи водопроводни тръби и в кухните на споменатите апартаменти, където тръбите на топлата вода са запушени и почти не тече вода. Цената и времето са същите. Ремонта ще бъде осъществен в един и същ ден.

Предвид на това, че част от собствениците не разполагат със сумата от 340 лева ремонта (бани и кухни), ще бъде осъществен веднага след събиране на пълната сума. Срока за събиране на сумите е до 01.02.2017 година. Препоръчваме внасяне на сумите всяка последна седмица на месеца считано от 21. август 2016 до 21. декември 2017 година 5 вноски по 60 лева (август, септември, октомври, ноември и декември 2016 г.) и една вноска през ануари 2017 година от 40 лева до 21. януари 2017 година. През февруари ще бъде уточнен деня на ремонта. Ремонта ще бъде осъществен не по късно от края на март. Сумите ще се внасят посредством преводи по банков път. Г-н. Русев ще събира сумите и гарантира ремонта. Банкова сметка и формуляри за попълване са на разположение и при касиера на блока ап. 40.

Важна информация за тези от Вас, които имат вечи облицовани бани. Достъпа за подмяна може да бъде осъществен и от атрето пред банята. Опит в тази област има вече при аварията в ап. 3. При всички случай предварително начина на подмяна ще бъде съгласуван с всеки собственик, който има конкретни условия и общите тръби са закрити с облицовка или по друг начин.


Домсъвет
04.09.2016Други съобщения и информация